Підручник з JavaFX (Українська)

Частина 2: Модель та компонент TableView

Screenshot AddressApp Part 2

Частина 2: Зміст

 • Створення класу-моделі;
 • Використання класу-моделі в колекції ObservableList;
 • Відображення даних в компоненті TableView з використанням контролерів.

Створення класу-моделі

Клас-модель необхідний для збереження інформації про людей в нашій адресній книзі. Додайте клас Person.java в пакет ch.makery.address.model. У ньому буде кілька змінних для зберігання імені, адреси та дня народження. Додайте наступний код в цей клас. Нижче знаходиться деякі пояснення.

Person.java
package ch.makery.address.model;

import java.time.LocalDate;

import javafx.beans.property.IntegerProperty;
import javafx.beans.property.ObjectProperty;
import javafx.beans.property.SimpleIntegerProperty;
import javafx.beans.property.SimpleObjectProperty;
import javafx.beans.property.SimpleStringProperty;
import javafx.beans.property.StringProperty;

/**
 * Model class for a Person.
 *
 * @author Marco Jakob
 */
public class Person {

	private final StringProperty firstName;
	private final StringProperty lastName;
	private final StringProperty street;
	private final IntegerProperty postalCode;
	private final StringProperty city;
	private final ObjectProperty<LocalDate> birthday;

	/**
	 * Default constructor.
	 */
	public Person() {
		this(null, null);
	}
	
	/**
	 * Constructor with some initial data.
	 * 
	 * @param firstName
	 * @param lastName
	 */
	public Person(String firstName, String lastName) {
		this.firstName = new SimpleStringProperty(firstName);
		this.lastName = new SimpleStringProperty(lastName);
		
		// Some initial dummy data, just for convenient testing.
		this.street = new SimpleStringProperty("some street");
		this.postalCode = new SimpleIntegerProperty(1234);
		this.city = new SimpleStringProperty("some city");
		this.birthday = new SimpleObjectProperty<LocalDate>(LocalDate.of(1999, 2, 21));
	}
	
	public String getFirstName() {
		return firstName.get();
	}

	public void setFirstName(String firstName) {
		this.firstName.set(firstName);
	}
	
	public StringProperty firstNameProperty() {
		return firstName;
	}

	public String getLastName() {
		return lastName.get();
	}

	public void setLastName(String lastName) {
		this.lastName.set(lastName);
	}
	
	public StringProperty lastNameProperty() {
		return lastName;
	}

	public String getStreet() {
		return street.get();
	}

	public void setStreet(String street) {
		this.street.set(street);
	}
	
	public StringProperty streetProperty() {
		return street;
	}

	public int getPostalCode() {
		return postalCode.get();
	}

	public void setPostalCode(int postalCode) {
		this.postalCode.set(postalCode);
	}
	
	public IntegerProperty postalCodeProperty() {
		return postalCode;
	}

	public String getCity() {
		return city.get();
	}

	public void setCity(String city) {
		this.city.set(city);
	}
	
	public StringProperty cityProperty() {
		return city;
	}

	public LocalDate getBirthday() {
		return birthday.get();
	}

	public void setBirthday(LocalDate birthday) {
		this.birthday.set(birthday);
	}
	
	public ObjectProperty<LocalDate> birthdayProperty() {
		return birthday;
	}
}

Пояснення

 • У JavaFX використовують переважно клас Properties для всіх полів класу-моделі. Property дозволяє сповіщати нас при будь-яких змінах змінних, таких як lastName чи інших. Це допомагає нам зберігати синхронність відображення та даних. Для більш детального вивчення Properties читайте про використання класу властивостей;

Список записів

Основні дані, якими оперує наш додаток - це зв'язка екземплярів класу Person. Давайте створимо список об'єктів класу Person всередині класу MainApp.java. Всі інші класи-контролери пізніше отримають доступ до цієї центральної колекції всередині класу MainApp.java.

Список ObservableList

Ми працюємо з класами представлення даних, які необхідно інформувати при будь-яких змінах в записах адресної книги. Без цього, ми б не могли синхронізувати відображення даних з самими даними, які у нас є. Для цієї мети в JavaFX додані деякі нові класи-колекції.

З них нам необхідний клас ObservableList. Для створення екземпляра даного класу додайте наведений код в початок файлу MainApp.java. Також додайте в клас конструктор, всередині якого наш список буде наповнюватися даними і додайте геттер з публічним модифікатором доступу для цього ж списку:

MainApp.java

  // ... AFTER THE OTHER VARIABLES ...

	/**
	 * The data as an observable list of Persons.
	 */
	private ObservableList<Person> personData = FXCollections.observableArrayList();

	/**
	 * Constructor
	 */
	public MainApp() {
		// Add some sample data
		personData.add(new Person("Hans", "Muster"));
		personData.add(new Person("Ruth", "Mueller"));
		personData.add(new Person("Heinz", "Kurz"));
		personData.add(new Person("Cornelia", "Meier"));
		personData.add(new Person("Werner", "Meyer"));
		personData.add(new Person("Lydia", "Kunz"));
		personData.add(new Person("Anna", "Best"));
		personData.add(new Person("Stefan", "Meier"));
		personData.add(new Person("Martin", "Mueller"));
	}
 
	/**
	 * Returns the data as an observable list of Persons. 
	 * @return
	 */
	public ObservableList<Person> getPersonData() {
		return personData;
	}
 
  // ... THE REST OF THE CLASS ...

Клас PersonOverviewController

Тепер ми відобразимо деякі дані в нашій таблиці. Для цього нам необхідно створити клас-контролер для нашого PersonOverview.fxml.

 1. Створіть новий клас всередині пакету view і назвіть його PersonOverviewController.java. (Ми повинні розмістити клас-контролер в тому ж пакеті, де знаходиться файл розмітки PersonOverview.fxml, інакше додаток Scene Builder не зможе знайти його - принаймні не в поточній версії);
 2. Для того, щоб отримати доступ до таблиці і текстових міток всередині нашого вікна, ми визначимо деякі змінні. Ці змінні і деякі методи будуть мати спеціальну анотацію @FXML. Вона необхідна для того, щоб fxml файл мав доступ до приватних полів та приватних методів. Після цього, ми налаштуємо наш fxml файл так, що при його завантаженні, додаток автоматично буде заповнювати ці змінні даними. Ну що, давайте додамо наступний код в клас:
Примітка: При імпорті пакетів завжди використовуйте пакет javafx, а НЕ awt чи swing!
PersonOverviewController.java
package ch.makery.address.view;

import javafx.fxml.FXML;
import javafx.scene.control.Label;
import javafx.scene.control.TableColumn;
import javafx.scene.control.TableView;
import ch.makery.address.MainApp;
import ch.makery.address.model.Person;

public class PersonOverviewController {
  @FXML
  private TableView<Person> personTable;
  @FXML
  private TableColumn<Person, String> firstNameColumn;
  @FXML
  private TableColumn<Person, String> lastNameColumn;

  @FXML
  private Label firstNameLabel;
  @FXML
  private Label lastNameLabel;
  @FXML
  private Label streetLabel;
  @FXML
  private Label postalCodeLabel;
  @FXML
  private Label cityLabel;
  @FXML
  private Label birthdayLabel;

  // Reference to the main application.
  private MainApp mainApp;

  /**
   * The constructor.
   * The constructor is called before the initialize() method.
   */
  public PersonOverviewController() {
  }

  /**
   * Initializes the controller class. This method is automatically called
   * after the fxml file has been loaded.
   */
  @FXML
  private void initialize() {
  	// Initialize the person table with the two columns.
    firstNameColumn.setCellValueFactory(cellData -> cellData.getValue().firstNameProperty());
    lastNameColumn.setCellValueFactory(cellData -> cellData.getValue().lastNameProperty());
  }

  /**
   * Is called by the main application to give a reference back to itself.
   * 
   * @param mainApp
   */
  public void setMainApp(MainApp mainApp) {
    this.mainApp = mainApp;

    // Add observable list data to the table
    personTable.setItems(mainApp.getPersonData());
  }
}

Цей код вимагає деяких пояснень:

 • Всі поля і методи, до яких fxml файлу потрібен доступ, повинні бути позначені анотацією @FXML. Правда, це вірно тільки для полів і методів з модифікатором private, але краще залишити їх такими та позначати анотацією, ніж робити публічними!
 • Метод initialize() автоматично викликається після завантаження fxml файлу. На цей момент всі FXML поля повинні бути ініціалізовані;
 • Метод setCellValueFactory(...) використовується для визначення того, яке поле всередині класу Person буде використовуватися для конкретного стовпця в таблиці. Стрілка -> означає, що ми використали лямбда-вираз із Java 8. (Іншим варіантом зробити це - використати PropertyValueFactory, але цей спосіб порушує безпеку типів).
В нашому випадку використовуються лише значення StringProperty. Якщо ви хочете використати IntegerProperty або DoubleProperty, в методі setCellValueFactory(...) має бути додатковий виклик asObject():
myIntegerColumn.setCellValueFactory(cellData -> 
   cellData.getValue().myIntegerProperty().asObject());
Це необхідно через погане архітектурне рішення JavaFX (Дивіться обговорення для детальної інформації).

Поєднання класу MainApp з класом PersonOverviewController

Метод setMainApp(...) повинен бути викликаний з класу MainApp. Це дасть нашому контролеру доступ до екземпляру MainApp, до колекції записів personList всередині нього та до інших елементів класу. Замініть метод showPersonOverview() наступним, що відрізняється двома додатковими рядками:

MainApp.java - метод showPersonOverview()
/**
 * Shows the person overview inside the root layout.
 */
public void showPersonOverview() {
  try {
    // Load person overview.
    FXMLLoader loader = new FXMLLoader();
    loader.setLocation(MainApp.class.getResource("view/PersonOverview.fxml"));
    AnchorPane personOverview = (AnchorPane) loader.load();

    // Set person overview into the center of root layout.
    rootLayout.setCenter(personOverview);

    // Give the controller access to the main app.
    PersonOverviewController controller = loader.getController();
    controller.setMainApp(this);

  } catch (IOException e) {
    e.printStackTrace();
  }
}

Прив'язка класу контролера до класу представлення

Ми підходимо до завершення цієї частини! Але ми пропустили одну маленьку річ: не сказали нашому файлу PersonOverview.fxml, який контролер він повинен використовувати та які елементи представлення повинні відповідати полям усередині контролера. Для цього:

 1. Відкрийте файл PersonOverview.fxml в додатку Scene Builder.

 2. Відкрийте вкладку Controller зліва на панелі Document та виберіть клас PersonControllerOverview в якості класу-контролера (можете скористатись випадаючим списком справа).
  Set Controller Class

 3. Виберіть компонент TableView на вкладці Hierarchy, перейдіть на вкладку Code та, нарешті, встановіть значення personTable для поля fx:id (також можете скористатись випадаючим списком справа).
  Set TableView fx:id

 4. Зробіть те ж саме для колонок таблиці і встановіть значення властивості fx:id firstNameColumn і secondNameColumn, відповідно.

 5. Для кожної текстової мітки (Label) у другій колонці компонента GridPane також встановіть відповідні значення fx:id (на вкладці Code).
  Set Label fx:id

 6. Важливо: збережіть файл PersonOverview.fxml, а потім поверніться в середовище розробки Eclipse і поновіть весь проект (F5). Це необхідно для того, щоб додаток Eclipse визначив ті зміни, які ми зробили в додатку Scene Builder.


Запуск програми

Коли ви запустите ваш додаток, ви повинні будете побачити щось схоже на те, що зображено на рисунку на початку даної статті.

Вітаю!

Примітка: Текстові мітки поки що не оновлюються при виборі персони. Програмування взаємодії з користувачем описане в наступній частині підручника.

Що далі?

В 3 частині підручника ми навчимо наш додаток додавати, редагувати і видаляти адресні записи.

Вам можуть бути цікаві також деякі інші статті