JavaFX Tutorial (Türkçe)

Kısım 6: İstatistik Grafiği

Screenshot AddressApp Part 6

Kısım 6 Başlıkları

 • Doğum günü daılımını göstermek için İstatistik Grafiği oluşturmak.

Doğumgünü İstatistiği

Adres uygulamamızdaki tüm kişilerin doğumgünleri var. Kişilerimizin doğum günlerini ne zaman kutladıklarıyla ilgili bir grafik olsa güzel olmaz mıydı?

Her ay için bir sütun içeren Sütun Grafiği kullanacağız. Hersütun o ay içerisindekaç kişinin doğum günü olduğunu gösterecek.

Statistics FXML Görünümü

 1. ch.makery.address.view paketimiz içerisinde BirthdayStatistics.fxml oluşturarak başlayacağız (pakete sağ tıkla | New | other… | New FXML Document).
  Birthday Statistics FXML

 2. BirthdayStatistics.fxml dosyasını Scene Builder ile aç.

 3. Kök AnchorPane'i seç. Layout grubunda Pref Width 620, Pref Height 450 olarak ayarla.

 4. AnchorPane'e BarChart ekle.

 5. BarChart'a sağ tıkla ve Fit to Parent seç.

 6. fxml dosyasını kaydet, Eclipse geri dön ve projeyi yenile.

Scene Builder’a geri dönmeden önce ilk olarak controller oluşturacağız ve MainApp içerisindeki her şeyin bağlantısını yapacağız.

Statistics Controller

ch.makery.address.view görünüm paketinde BirthdayStatisticsController.java isminde bir Java sınıfı oluşturun.

Açıklamaya başlamadan önce controller sınıfının tamamına bir bakalım:

BirthdayStatisticsController.java
package ch.makery.address.view;

import java.text.DateFormatSymbols;
import java.util.Arrays;
import java.util.List;
import java.util.Locale;

import javafx.collections.FXCollections;
import javafx.collections.ObservableList;
import javafx.fxml.FXML;
import javafx.scene.chart.BarChart;
import javafx.scene.chart.CategoryAxis;
import javafx.scene.chart.XYChart;
import ch.makery.address.model.Person;

/**
 * The controller for the birthday statistics view.
 * 
 * @author Marco Jakob
 */
public class BirthdayStatisticsController {

  @FXML
  private BarChart<String, Integer> barChart;

  @FXML
  private CategoryAxis xAxis;

  private ObservableList<String> monthNames = FXCollections.observableArrayList();

  /**
   * Initializes the controller class. This method is automatically called
   * after the fxml file has been loaded.
   */
  @FXML
  private void initialize() {
    // Get an array with the English month names.
    String[] months = DateFormatSymbols.getInstance(Locale.ENGLISH).getMonths();
    // Convert it to a list and add it to our ObservableList of months.
    monthNames.addAll(Arrays.asList(months));
    
    // Assign the month names as categories for the horizontal axis.
    xAxis.setCategories(monthNames);
  }

  /**
   * Sets the persons to show the statistics for.
   * 
   * @param persons
   */
  public void setPersonData(List<Person> persons) {
  	// Count the number of people having their birthday in a specific month.
    int[] monthCounter = new int[12];
    for (Person p : persons) {
      int month = p.getBirthday().getMonthValue() - 1;
      monthCounter[month]++;
    }

    XYChart.Series<String, Integer> series = new XYChart.Series<>();
    
    // Create a XYChart.Data object for each month. Add it to the series.
    for (int i = 0; i < monthCounter.length; i++) {
    	series.getData().add(new XYChart.Data<>(monthNames.get(i), monthCounter[i]));
    }
    
    barChart.getData().add(series);
  }
}

Controller Nasıl Çalışıyor

 1. Controller'ın FXML dosyası içerisindeki iki unsura erişmesi lazım:

  • barChart: String ve Integer tipleri var. String x eksenindeki ay için kullanılıyor ve Integer o aydaki kişi sayısı için kullanılıyor.
  • xAxis: Bunu ay Stringleri eklemek iiçn kullanacağız.
 2. initialize() metodu x-eksenini tüm aylarla doldurur.

 3. setPersonData(...) metoduna MainApp sınıfı tarafından kişi verilerini ayarlamak için erişilir. Tüm kişiler üzerinde döner ve her ay için doğum günlerini sayar. Sonra her ay için veri serisine XYChart.Data ekler. Her XYChart.Data grafikteki bir sütunu temsil eder.


Görünüm ile Controller'ı Bağlamak

 1. BirthdayStatistics.fxml'i Scene Builder ile aç.

 2. Controller içerisinde BirthdayStatisticsController'ı controller olarak ayarla.

 3. BarChart'ı seç ve fx:id Property (Code grup içerisinde) olarak barChart seç.

 4. CategoryAxis'i seç ve fx:id Property olarak xAxis'i seç.
  Category Axis

 5. Daha fazla biçimlendirme için BarChart'a (Properties grup içerisinde) başlık ekleyebilirsin.


Görünüm/Controller'ı MainApp te Bağlamak

birthday statistics için edit person dialog‘ta kullandığımız mekanizmanın aynısını kullanacağız; basit bir popup dialog.

MainApp sınıfınıza aşağıdaki metodu ekleyin:

/**
 * Opens a dialog to show birthday statistics.
 */
public void showBirthdayStatistics() {
  try {
    // Load the fxml file and create a new stage for the popup.
    FXMLLoader loader = new FXMLLoader();
    loader.setLocation(MainApp.class.getResource("view/BirthdayStatistics.fxml"));
    AnchorPane page = (AnchorPane) loader.load();
    Stage dialogStage = new Stage();
    dialogStage.setTitle("Birthday Statistics");
    dialogStage.initModality(Modality.WINDOW_MODAL);
    dialogStage.initOwner(primaryStage);
    Scene scene = new Scene(page);
    dialogStage.setScene(scene);

    // Set the persons into the controller.
    BirthdayStatisticsController controller = loader.getController();
    controller.setPersonData(personData);

    dialogStage.show();

  } catch (IOException e) {
    e.printStackTrace();
  }
}

Herşey ayarlandı, ancak yeni showBirthdayStatistics() metodunu çağıran herhangi birşeyimiz yok. Şanslıyız ki RootLayout.fxml'de bu maksatla kullanacabileceğimiz bir menü var.

Doğum Günü İstatistiğini Göster Menüsü

RootLayoutController'ınıza doğum günü istatistiklerini göster menü maddesine kullanıcı tıklamalarını yönetecek aşağıdaki metodu ekleyin:

/**
 * Doğum günü istatistiklerini açar.
 */
@FXML
private void handleShowBirthdayStatistics() {
 mainApp.showBirthdayStatistics();
}

Şimdi Scene Builder ile RootLayout.fxml'i açın. Show Statistics MenuItemi olan Statistics Menusü oluşturun:

Show Statistics Menu

Show Statistics MenuItem'ı seçin ve On Action (Code grup içerisinde) için handleShowBirthdayStatistics'i seçin.

Show Statistics On Action

Eclipse gidin, projenizi yenileyin ve test edin.


JavaFX Grafikleri Hakkınfa Daha Fazla Bilgi İçin

Daha fazla bilgi için iyi bir kaynak resmi Oracle tutorial Working with JavaFX Charts.

Sırada Ne Var?

Son tutorial’da Kısım 7 nihayet uygulamamızı dağıtacağız ( yani uygulamamızı paketleyip kullanıcılara ileteceğiz).

İlginç bulabileceğiniz diğer bazı makaleler