JavaFX Tutorial (Türkçe)

Kısım 4: CSS Biçimlendirme

Screenshot AddressApp Part 4

Kısım 4’teki Başlıklar

 • CSS Biçimlendirme
 • Uygulama İkonu ekleme

CSS Biçimlendirme

JavaFX’te kendi kullanıcı arayüzünüzü Kaskat Biçimlendirme Sayfaları (CSS) kullanarak biçimlendirebilirsiniz. Bu harika! Bir java uygulamasının görünümünü özelleştirmek hiç bu kadar kolay olmamıştı.

Bu tutorial’da windows 8 metro tasarımından esinlenmiş bir DarkTheme oluşturacağız. Düğmelerin css’leri Pedro Duque Vieira’nın JMetro - Windows 8 Metro controls on Java blog postuna dayanıyor.

CSS ile Aşina Olmak

JavaFX uygulamanızı biçimlendirmek için genel olarak CSS hakkında temel bilgiye sahip olmanız gerekir. Başlamak için iyi bir nokta bu tutorial’dır: CSS tutorial.

CSS hakkında daha fazla JavaFX’e özel bilgi için:

Varsayılan JavaFX CSS

JavaFX 8’de varsayılan CSS biçimi modena.css ismindeki dosyadır. Bu dosya Java klasöründe /jdk1.8.x/jre/lib/ext/jfxrt.jar altında bulunabilecek olan jfxrt.jar Java FX jar dosyası içerisinde bulunabilir.

jfxrt.jar doyasını çıkartın (unzip). modena.css dosyasını com/sun/javafx/scene/control/skin/modena/ altında bulabilirsiniz.

Bu varsayılan biçimlendirme sayfası her zaman JavaFX uygulamasına uygulanır. Özel bir biçimlendirme dosyası ekleyerek modena.css'nin varsayılan biçimlerinin yerine kullanabiliriz.

İpucu: Hangi biçimlendirmelerin yerine yenisini kullanabileceğinizi görmek için varsayılan CSS dosyasına bakmak faydalı olacaktır.

CSS Biçimlendirme Sayfalarını Eklemek

Aşağıdaki DarkTheme.css isimli CSS dosyasını view paketine ekleyin.

DarkTheme.css
.background {
  -fx-background-color: #1d1d1d;
}

.label {
  -fx-font-size: 11pt;
  -fx-font-family: "Segoe UI Semibold";
  -fx-text-fill: white;
  -fx-opacity: 0.6;
}

.label-bright {
  -fx-font-size: 11pt;
  -fx-font-family: "Segoe UI Semibold";
  -fx-text-fill: white;
  -fx-opacity: 1;
}

.label-header {
  -fx-font-size: 32pt;
  -fx-font-family: "Segoe UI Light";
  -fx-text-fill: white;
  -fx-opacity: 1;
}

.table-view {
  -fx-base: #1d1d1d;
  -fx-control-inner-background: #1d1d1d;
  -fx-background-color: #1d1d1d;
  -fx-table-cell-border-color: transparent;
  -fx-table-header-border-color: transparent;
  -fx-padding: 5;
}

.table-view .column-header-background {
  -fx-background-color: transparent;
}

.table-view .column-header, .table-view .filler {
  -fx-size: 35;
  -fx-border-width: 0 0 1 0;
  -fx-background-color: transparent;
  -fx-border-color: 
    transparent
    transparent
    derive(-fx-base, 80%) 
    transparent;
  -fx-border-insets: 0 10 1 0;
}

.table-view .column-header .label {
  -fx-font-size: 20pt;
  -fx-font-family: "Segoe UI Light";
  -fx-text-fill: white;
  -fx-alignment: center-left;
  -fx-opacity: 1;
}

.table-view:focused .table-row-cell:filled:focused:selected {
  -fx-background-color: -fx-focus-color;
}

.split-pane:horizontal > .split-pane-divider {
  -fx-border-color: transparent #1d1d1d transparent #1d1d1d;
  -fx-background-color: transparent, derive(#1d1d1d,20%);
}

.split-pane {
  -fx-padding: 1 0 0 0;
}

.menu-bar {
  -fx-background-color: derive(#1d1d1d,20%);
}

.context-menu {
  -fx-background-color: derive(#1d1d1d,50%);
}

.menu-bar .label {
  -fx-font-size: 14pt;
  -fx-font-family: "Segoe UI Light";
  -fx-text-fill: white;
  -fx-opacity: 0.9;
}

.menu .left-container {
	-fx-background-color: black;
}

.text-field {
  -fx-font-size: 12pt;
  -fx-font-family: "Segoe UI Semibold";
}

/* 
 * Metro style Push Button
 * Author: Pedro Duque Vieira
 * http://pixelduke.wordpress.com/2012/10/23/jmetro-windows-8-controls-on-java/
 */
.button {
  -fx-padding: 5 22 5 22;  
  -fx-border-color: #e2e2e2;
  -fx-border-width: 2;
  -fx-background-radius: 0;
  -fx-background-color: #1d1d1d;
  -fx-font-family: "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif;
  -fx-font-size: 11pt;
  -fx-text-fill: #d8d8d8;
  -fx-background-insets: 0 0 0 0, 0, 1, 2;
}

.button:hover {
  -fx-background-color: #3a3a3a;
}

.button:pressed, .button:default:hover:pressed {
 -fx-background-color: white;
 -fx-text-fill: #1d1d1d;
}

.button:focused {
  -fx-border-color: white, white;
  -fx-border-width: 1, 1;
  -fx-border-style: solid, segments(1, 1);
  -fx-border-radius: 0, 0;
  -fx-border-insets: 1 1 1 1, 0;
}

.button:disabled, .button:default:disabled {
  -fx-opacity: 0.4;
  -fx-background-color: #1d1d1d;
  -fx-text-fill: white;
}

.button:default {
  -fx-background-color: -fx-focus-color;
  -fx-text-fill: #ffffff;
}

.button:default:hover {
  -fx-background-color: derive(-fx-focus-color,30%);
}

Şimdi CSS mizi görüntümüze (Scene) eklememiz lazım. Java kodunda program ile bunu yapabiliriz, ancak fxml dosyalarımıza eklemek için Scene Builder'ı kullanacağız:

CSS’yi RootLayout.fxml’e ekle

 1. RootLayout.fxml dosyasını Scene Builder ile açın.

 2. Hierarchy görünümünde BorderPane kökünü seçin. Properties grubu altında biçimlendirme dosyası olarak DarkTheme.css'yi ekleyin.
  DarkTheme for RootLayout

CSS’yi PersonEditDialog.fxml’e ekle

 1. PersonEditDialog.fxml dosyasını Scene Builder ile açın. AnchorPane kökünü seçin ve Properties grubu altında biçimlendirme dosyası olarak DarkTheme.css'yi seçin.

 2. Arkaplan hala beyaz, o halde AnchorPane köküne background biçim sınıfını ekleyin. Add Style Class

 3. OK düğmesini seçin ve Properties görünümünde Default Button‘ı seçin. Bu rengini değiştirir ve kullanıcı tarafından enter tuşuna basıldığında varsayılan düğme yapar.

CSS’yi PersonOverview.fxml’e ekle

 1. PersonOverview.fxml dosyasını Scene Builder ile açın. Hierarchy grubunda AnchorPane kökünü seçin. Properties altında DarkTheme.css'yi biçim dosyası olarak ekleyin.

 2. Şimdi bazı değişiklikler görmeniz lazım. Tablo ve düğmeler siyah. modena.css'deki tüm .table-view ve .button sınıf biçimlendirmeleri tabloya ve düğmelere uygulanıyor. Özel CSS’mizde bu biçimlerden bazılarını yeniden tanımladığımız ( ve böylece geçersiz kıldığımız) için yeni biçimler otomatik olarak uygulandı.

 3. Metinlerin tamamının görüntülenmesi için düğme boyutlarını yeniden ayarlamanız gerekebilir.

 4. Sağ AnchorPane'i seçin, bu SplitPane içerisindedir.
  Background Style Select

 5. Properties grubuna gidin ve biçim sınıfı olarak background'u seçin. Arkaplan şimdi siyaha dönmeli.
  Background Style

Farklı Biçimlerdeki Etiketler

Şu anda sağ taraftaki tüm etiketler aynı boyutta. Halizhazırda css dosyası içerisinde, etiketleri biçimlendirmede kullanacağımız .label-header ve .label-bright isimli biçimler tanımlıdır.

 1. Person Details etiketini seçin ve Style Class olarak label-header'ı ekleyin.
  Label Header Style

 2. Sağ sütundaki her bir etiket için ( kişi detay bilgilerinin gösterildiği taraf), label-bright Style Class'ı ekleyin.
  Label Bright Style


Uygulama İkonu Eklemek

Şu anda başlık çubuğunda ve görev çubuğunda uygulamamızın varsayılan ikonu bulunmaktadır:

Default Icon

Özel ikon ile daha iyi gözüküyor:

Custom Icon

İkon Dosyası

Ücretsiz ikon alabileceiniz yerlerden birisi Icon Finder. Küçük bir adres defteri ikonu indirdim.

AddressApp projenizin içerisine resources isminde (normal) bir klasör açın ve onun içine images isminde alt klasör açın. Seçtiğiniz ikonu images klasörü içerisine koyun. Klasör yapınız şimdi şuna benzemeli:

Custom Icon File

Görüntüye (Scene) İkon Belirle

Görüntümüz için ikon belirlemek için MainApp.java içerisindeki start(...) metoduna aşağıdaki satırı ekleyin:

MainApp.java
this.primaryStage.getIcons().add(new Image("file:resources/images/address_book_32.png"));

start(...) metodunun tamamı şimdi şu şekilde olmalı:

public void start(Stage primaryStage) {
  this.primaryStage = primaryStage;
  this.primaryStage.setTitle("AddressApp");

  // Set the application icon.
  this.primaryStage.getIcons().add(new Image("file:resources/images/address_book_32.png"));

  initRootLayout();

  showPersonOverview();
}

Tabi ki kişi düzenleme dialog sahnesine de ikon ekleyebilirsiniz.

Sırada Ne Var?

Tutorial Kısım 5‘te verimiz için XML depolama ekleyeceğiz.

İlginç bulabileceğiniz bazı diğer makaleler